TRIGGERPUNKTBEHANDLING

Triggerpunktakupunktur/ Myofascial behandling/ Intramuskulær stimulering (IMS)/ Dry needling … tilhører den hovedform som omtales som medisinsk akupunktur. I kinesisk medisin kalles det behandling av ashipunkter – «Kjært barn har mange navn».

Triggerpunkter er blitt beskrevet som en vanlig forklaring til smerter i muskel/skjelettsystemet. Studier fra Storbritannia oppgir at triggerpunkter kan være hovedkilden til smerte hos 35- 80 % av pasientene som oppsøker primærhelsetjenesten på grunn av smerte.

Hva er et triggerpunkt?
Et triggerpunkt (myofascial tenderpoint) er et hyperirritabelt punkt (en «muskelknute») i muskelen som kan gi smerteutstråling. Vi skiller mellom aktive og latente triggerpunkt. De fleste av oss går omkring med triggerpunkter uten å kjenne til det (latent triggerpunkt). Punktet vil hele tiden være der, og kan ved en liten irritasjon aktiveres og utløse de karakteristiske symptomer man får av dem (aktivt triggerpunkt). Et triggerpunkt er alltid ømt om man trykker på det, og kan gi utstrålende smerte til en annen del av kroppen, samt gi såkalte autonome fenomen. De autonome fenomenene formidles via det autonome nervesystemet (ting vi ikke selv kan styre) og kan oppleves i form av økt svetteaktivitet, at blodårene trekker seg sammen, eller utvider seg (som kan gi hodepine og fremprovosere migrene), tinnitus (øresus), hørsel- og synsforstyrrelser.

Behandlingen av triggerpunkt
En akupunktør vil ofte velge å behandle triggerpunkter som en del av eller før selve akupunkturbehandlingen. Kombinasjonen av triggerpunkt-behandling og kinesisk akupunktur er spesielt god. En vil også kunne benytte elektroakupunktur, som er svak elektrisk strøm koblet til nålene.

Med en akupunkturnål utlades spenningen i punktet og knuten forsvinner, og med den den utstrålende smerten. Nålene tas oftest ut etterhvert som hvert punkt er ferdig behandlet, men de kan også bli stående under akupunkturbehandlingen. Fornemmelsen kan være nokså intens, som et napp eller rykning, og ofte mer markant enn den nålefølelsen vanlig akupunktur gir. Man kan også få reaksjoner fra nervesystemet og bli svett eller litt uvel hvis behandlingen er intens. Det er vanlig å bli øm og støl i muskelen i 1-2 dager.

Triggerpunkter har en tendens til å gjenoppstå i samme område, fordi de er en konsekvens av hvordan vi bruker kroppen og musklene våre. Det trenges gjentatte behandlinger over tid for å avhjelpe problemet. Råd om kroppsholdning, arbeidsstilling og belastning er ofte en viktig del av behandlingen og forebyggingen av muskelplager.

Her kan du lese mer om triggerpunktakupunktur:
http://www.akupunktur.no/id/528

 

Triggerpunkter er blitt beskrevet som en vanlig forklaring til smerter i muskel/skjelettsystemet. Studier fra Storbritannia oppgir at triggerpunkter kan være hovedkilden til smerte hos 35-80 % av pasientene som oppsøker primærhelsetjenesten på grunn av smerte.