OM MEG

Skarnes Akupunkturklinikk drives av Åse Monica Leirvik.

Jeg er utdannet sykepleier ved Nordland Fylkes Sykepleierskole, fra 1983. I tillegg har jeg videreutdanning i intensivsykepleie. Etter mange år som klinisk sykepleier, har jeg de siste årene jobbet som høgskolelektor ved Høgskolen i Hedmark, bl.a. med grunnutdanning av sykepleiere.

Jeg har gjennom årene tatt flere ulike videreutdanninger i pedagogikk og veiledning, og bl.a. Masterutdanning i yrkespedagogikk fra 2007.

Jeg har også utdanning i hypnoterapi og EFT, fra Hypnose- og EFT-akademiet.

I 2013 fullførte jeg en bachelorgrad i akupunktur fra Norges Helsehøyskole Campus Kristiania. I studietiden inngikk en måneds undervisning ved Nanjing University of Traditionale Chinese Medicine, og praksis ved to ulike sykehus i Nanjing, Kina.

Bacheloroppgaven min omhandlet akupunktur ved utbrenthet. Veileder på oppgaven var akupunktør ph.d. Terje Alræk, som er den første i Norge som tok doktorgrad i akupunktur i 2004.

Jeg er tatt opp som fullverdig medlem av Akupunkturforeningen. Foreningen stiller strenge krav til sine medlemmer, blant annet om lang og grundig utdanning både i akupunktur og vestlig medisin, som gir trygghet for pasienten. Akupunkturforeningens mål er autorisasjon for akupunktører. En akupunktør er slik Akupunkturforeningen definerer det, en person som har bestått eksamen fra utdanningsinstitusjon som bygger sin undervisning på de teoretiske og filosofiske rammene av tradisjonell kinesisk medisin, og kan dokumentere minimum 240 studiepoeng, hvorav minimum 120 studiepoeng er akupunkturfag og 90 studiepoeng medisinske fag.

 

Medlem av Akupunkturforeningen = Kompetanse