Målrettet akupunkturbehandling etter den kinesiske tradisjonen bedrer både jobbutførelse, søvnkvalitet, angst, depresjon og livskvalitet hos kvinner med kroniske nakke- og skuldersmerter. Det viser en studie som doktorgradsstipendiat He Dong ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo, har utført i samarbeid med forskere ved STAMI.

Akupunktur gir langvarig bedring av livskvalitet

Målrettet akupunkturbehandling etter den kinesiske tradisjonen bedrer både jobbutførelse, søvnkvalitet, angst, depresjon og livskvalitet hos kvinner med kroniske nakke- og skuldersmerter. Det viser en studie som doktorgradsstipendiat He Dong ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo, har utført i samarbeid med forskere ved STAMI.
24 kvinnelige kontorarbeidere mellom 20 og 50 år med kroniske nakke- og skuldersmerter har deltatt i studien. Disse ble delt i en testgruppe og en kontrollgruppe. Akupunktur ble gitt 10 ganger i løpet av tre til fire uker til begge gruppene. Men mens testgruppen fikk akupunktur i kjente akupunkter, fikk kontrollgruppen behandling i punkter som ikke har betydning. Mellom behandlingene fikk pasientene øreakupressur (en form for akupunkturbehandling på øret).

Deltakerne fylte også ut skjema om sosiale og psykososiale faktorer før hver behandling, like etter at  behandlingsserien var avsluttet, seks måneder etter avsluttet behandling og tre år etter avsluttet behandling.

Studien viser at kvinnene i testgruppen fikk mindre problemer med å utføre arbeidet. De fikk også betydelig bedre søvnkvalitet, mindre angst og depresjon og ble mer fornøyde med livet generelt. Dette var ytterligere forbedret ved oppfølgingsundersøkelsene både seks måneder og tre år etter avsluttet behandling.

Forskning på de samme pasientene har tidligere vist at akupunkturen reduserer kroniske smerter i nakke og skuldre og at effektene er langvarige (minst tre år).

Effect of intensive acupuncture on pain-related social and psychological variables for women with chronic neck and shoulder pain–an RCT with six month and three year follow up.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16025785?dopt=Abstract

Effect of acupuncture treatment on chronic neck and shoulder pain in sedentary female workers: a 6-month and 3-year follow-up study.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15157691?dopt=Abstract