KOSTHOLD- OG LIVSSTILSRÅD / VEILEDNING

Kostråd i henhold til tradisjonell kinesisk medisin er individuelt basert ut fra den samlede informasjon behandler får ved intervjuet.

 

Ordet akupunktur kommer av de latinske ordene acus, som betyr nål/spiss, og punktur, som betyr punktere/stikke. Kineserne kaller det Zhen Jiu som betyr nåling og varming.