HVA ER AKUPUNKTUR?

Det er vanskelig å fastslå eksakt når akupunkturen oppsto. Det vi vet er at kineserne som en del av kinesisk medisin har praktisert og videreutviklet akupunktur i over 2000 år. På kinesisk kalles akupunktur Zhen Jiu, som betyr nåling og varming (moksa). Dette er tradisjonelt sett de to mest brukte teknikkene innen akupunktur.

Det finnes i dag to hovedformer for akupunktur. I klassisk akupunktur støtter man seg til teorier i tradisjonell kinesisk medisin, mens man i medisinsk akupunktur baserer seg på teorier innen vestlig medisin. Akupunktørene innenfor begge tradisjoner mener at de kan behandle ulike helseproblemer ved å stimulere punkter på kroppen med akupunkturnåler. Hovedforskjellen mellom dem er deres forståelse av sykdom og helse. Dette har også betydning for hvilke helseproblemer de mener å kunne behandle, og hvordan de utfører akupunkturen i praksis. Medlemmer av Akupunkturforeningen er opplært i begge typer akupunkturbehandling.

Tradisjonell eller klassisk kinesisk akupunktur er den opprinnelige formen, der behandlingen utføres ved å føre tynne, sterile engangsnåler inn i utvalgte akupunkturpunkter som ligger langs det man i kinesisk medisin kaller meridianer. Disse meridianene kan best beskrives som energibaner som går langs kroppen, der livsenergien Qi optimalt sett skal flyte fritt. Man tenker at helseproblemer skuldes ubalanser eller blokkeringer i meridianene. Teorien om Yin-Yang er sentral; disse er dynamiske motpoler som utfyller hverandre, og den ene kan ikke eksistere uten den ande. I kinesisk medisin tenker man at disse er i balanse ved god helse. Akupunktur og riktig kosthold/livsstil kan bidra til å gjenvinne og opprettholde denne balansen, og dermed forebygge sykdom og gi bedre helse.

En akupunktør som skal behandle smertelidelser og funksjonsnedsettelse ved muskel-/skjelettplager (slik som ved belastningslidelser) vil ofte velge å behandle triggerpunkter som en del av eller før selve akupunkturbehandlingen. Disse sammenfaller ofte med det som i den kinesiske tradisjonen kalles ashi punkter. Kombinasjonen av triggerpunktbehandling og kinesisk akupunktur er spesielt god og tilhelingen går raskere. En akupunktør kan også velge å benytte elektroakupunktur, som er svak elektrisk strøm koblet til nålene.

Det finnes også ulike mikrosystemer, der en mindre del av kroppen brukes til å behandle hele kroppen – som f.eks. øre-, abdominal-, skalle-, wrist- & ankle-akupunktur samt Akupunktur2000/ AcuNova (nåler i et bestemt system rundt ledd). Det er også flere behandlingsmetoder som låner «aku»-navnet uten å involvere nåler –  laserakupunktur (softlaser mot punkter istedet for nåler) og akupressur (press eller massasje mot punkter i stedet for nåler).

Les mer om akupunktur på hjemmesiden til Akupunkturforeningen og nifab.no (Nasjonalt forskningssenter for alternativ og komplementær medisin)