EFT

EFT (Emotional Freedom Techniques) ofte også kalt psykologisk akupunktur (uten bruk av nåler), er verdens mest utbredte energi psykologiske behandlingsmetode.

EFT er en meget effektiv behandlingsmetode som egner seg på et bredt spekter av problemer. I den grad man kan snakke om at «det enkle ofte er det beste», passer EFT godt til denne beskrivelsen.

EFT er basert på en revolusjonerende ny oppdagelse, som bryter med vanlige oppfatninger innen tradisjonell psykologi. Det baserer seg på at årsaken til alle negative følelser skyldes forstyrrelser i kroppens energiflyt.
Bemerkelsesverdig ofte blir man kvitt problemer, både psykiske og fysiske ved hjelp av en utradisjonell (lett) banking med fingrene på en serie punkter på kroppen, samtidig som man har et mentalt fokus på problemet/lidelsen. Disse punktene korresponderer med akupunkturpunkter på energimeridianene. Der det finnes en ubalanse, finnes det en korresponderende blokkering av energiflyten gjennom meridiansystemet.

De fleste energiske ubalanser blir helt eller delvis fjernet i løpet av kort tids behandling med denne prosessen. Noen tilfeller krever lenger behandling. Her er noen eksempler på tilstander som behandling ved hjelp av EFT har hatt meget god effekt med:

 • Frykt relatert til prestasjoner som å snakke i forsamlinger, konsentrasjon, sport etc.
 • Fobier som frykt for høyder, edderkopper, å fly, lukkede rom, bilkjøring etc.
 • Angst
 • Mestringsproblemer
 • Forstyrrende følelser som depresjon, sinne, negative tankemønstre osv.
 • Traumatiske hendelser som fysisk/psykisk mishandling, ulykker etc.
 • Følelser relatert til avhengige mønstre som spising, røyking m.m.
 • Følelser relatert til fysiske tilstander
 • Fastlåste tilstander
 • Styrking av selvttillit
 • Stressmestring
 • Sinnekontroll
 • og mye annet

 

Aktuelle lenker om EFT:

Introduksjonsvideo (engelsk): http://www.youtube.com/watch?v=9jTNHHTxG40

EFT Tapping ‘How to’ video: http://www.youtube.com/watch?v=4ZDjAhuo_6Y#t=38

Her kan du også lese mer om EFT: http://www.eftuniverse.com/

 

EFTs grunnsetning sier at: «Årsaken til alle negative følelser skyldes forstyrrelser i kroppens energisystem». Alle reaksjoner, følelser og svært mange fysiske symptomer kan adresseres ved å balansere det menneskelige energisystem vha EFT.

http://www.youtube.com/watch?v=4lb9CMFApdg#t=96